5.8.12
לכבוד:
השר גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

מאת:
עמוס קרת
עיר ירוקה טכנולוגיות בע"מ

הנדון: התעלמות משרדך מטכנולוגית התאורה הסולארית כאמצעי להתייעלות אנרגטית

"45% מהחשמל הנצרך במגזר הרשויות המקומיות משמש להפעלת מערכות תאורת חוץ; שיעור הגידול השנתי בצריכת החשמל ברשויות המקומיות מוערך בכ-6%"
( על פי מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מפברואר 2012 )

מכובדי שלום רב,

משרדכם עושה חייל בכל נושא הגנת הסביבה תוך מהפכה של ממש בתודעה הציבורית וצמצום תהליכים הרסניים לטבע ולאדם. עם זאת, בנושא משמעותי אחד, תאורה סולרית, מקדם המשרד מדיניות אשר למעשה ממשיכה לפגוע בסביבה בקמפיין למען שימוש ב"נורות חסכוניות" ברשויות המקומיות בעוד שהפתרון הידידותי, הזול, הישים והזמין כיום – תאורה סולרית - הוא עדיף בהרבה על כל חלופה אחרת, בעיקר בכל הקשור להתקנת עמודי תאורה חדשים.

רשויות מקומיות רבות "נאלצות" להשחית את הטבע לשם הקמת תשתית תאורה בכל אזור בו מתרחשת בנייה. תשתית זו, מלבד פגיעתה בטבע, אף מעודדת צריכה משמעותית ביותר של חשמל על אף שכבר כיום קיימת טכנולוגיה סולארית לעמודי תאורה שכונתיים ועירוניים, שעלות הקמתם נמוכה מעלות הנחת התשתיות של תאורה קונבנציונלית. כמו כן, כל עמוד בפני עצמו צובר את אנרגיית קרני השמש, ואינו תלוי באף מקור אנרגיה חיצוני, כך שמדובר בחסכון אבסולוטי בצריכת החשמל.

על אף שלראייתנו יש בנקודה הירוקה לבדה הצדקה מספקת למעבר לשימוש בעמודי תאורה סולריים, ברור לנו שנדרשת היתכנות כלכלית לכך. וזו אכן קיימת. לא ניתן לערער על היות שיטה זו החסכונית ביותר שישנה – מדובר בחיסכון של בין 5,000 ל-6,000 שקל בעלויות לאורך חמש שנים. זאת, הודות להימנעות מעלויות הנחת התשתית בעת בניית העמוד, והיעדר צריכת חשמל של כ-750 שקל בממוצע לשנה ( הערכות החברה על סמך נתוני המחקר של הכנסת ונתוני פורום ה- 15 לגבי תצרוכת חשמל ברשויות ).

אנו מבקשים ממשרדך, האמוּן על הגנת הסביבה, לשלב ידיים בניסיון להפוך את ישראל ליפה יותר, חסכונית יותר ומזהמת פחות – ולאמץ את השימוש בעמודי תאורה סולאריים.

נשמח מאוד להיפגש איתך או עם נציגי משרדך בנושא

בכבוד רב,

עמוס קרת מנכ"ל עיר ירוקה טכנולוגיות בע"מ