" חלקן של מערכות תאורת רחובות ושטחים ציבוריים מסך צריכת החשמל ברשויות המקומיות עומד על כ-45% [1] שהם כ ~ 720 מליון ₪ לשנת 2009"

 Power

 

 

התייעלות בתאורת חוץ - מסמך עמדה של מרכז השלטון המקומי ועדת הפנים והגנת הסביבה, 13.02.2012, כ' בשבט תשע"ב